Generalforsamling 2020

2020-01-27

OHWRs ordinære generalforsamling
Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 (17.30?)
Helsinge Kulturhus
Skolegade 43
3200 Helsinge

Hermed indkalder vi til OHWRs ordinære generalforsamling 2020, onsdag d. 26. februar, i Helsinge Kulturhus.
Generalforsamlingen starter kl 19, men for dem der har tid og lyst, vil der være middag fra 17.30. Middagen koster 75 kr for medlemmer og 100 for ikke medlemmer. Børn er gratis.
Det kræver naturligvis medlemskab for at have stemmeret på generalforsamlingen.

Send en mail på ohwr@live.dk eller tilmeld dig facebook arrangementet. Betaling for middag senest onsdag den 12. februar via mobilepay eller bankoverførsel. Ønsker man at betale kontant, skal der laves en aftale med Miki på sms 51924329.

Indbetaling for middag og kontingent for 2020 kan ske på konto: 1362 - 7557 777 177 eller via mobilepay på 13476.

Priserne for kontingent 2020 er som altid:
Aktivt medlemskab: 250,-
Passivt medlemskab: 150,-
Youth medlemskab: 150,-
Familie medlemskab: 600,-
Indkomne forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 12. februar 2020, for at kunne behandles på generalforsamlingen. Forslag sendes til ohwr@live.dk. Husk at der ikke kan besluttes noget under "evt.", så alt hvad der skal tages en beslutning om, skal indsendes som forslag - uanset hvor småt eller stort det end måtte synes at være.
Den endelige dagsorden sendes ud 7 dage før generalforsamlingen. De overordnede punkter kan ses i vedtægterne på klubbens hjemmeside.

Skulle nogen have lyst til at stille op til bestyrelsen, så skriv endelig en mail til ohwr@live.dk.

Man kan også indgå i klubbens aktivitetsudvalg. Som medlem af udvalget er man med på relevante bestyrelsesmøder, hvor årets arrangementer planlægges. Man er ikke forpligtet til at møde op ved alle bestyrelsesmøder og til alle arrangementer!

Vi håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen OHWR


OHWRs ordinære generalforsamling
Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00
Helsinge Kulturhus
Skolegade 43
3200 Helsinge

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Hans Lassen - Næstformand (ønsker ikke genvalg)
Pia Haagerup - bestyrelsesmedlem (ønsker genvalg)
Mette Sørensen - suppleantpost (ønsker genvalg)

 1. Valg af revisor og dennes suppleant.
  På valg er:
  valg af revisor (Trine Nygaard - ønsker genvalg)
  valg af revisorsuppleant (Marcell Baarts - ønsker genvalg)
 2. Evt.

OHWR.