Ønsker du at blive medlem?

Kontingent Priser & vilkår

Et kontingentet følger kalenderåret og skal fornyes ved årsskiftet.

Aktivt medlemskab

Som aktiv medlem kan man deltage i alle klubbens aktiviteter med og uden hest.

250 kr

Youth medlemskab

Som et aktivt medlemskab, blot for ungdomsryttere. Man er youth medlem til og med det kalenderår man fylder 19.

150 kr

Passivt medlemskab

Som passiv medlem støtter man klubben økonomisk og må deltage i alle arrangementer uden hest.

150 kr

Familie medlemskab

Medlemskab for hele familien - dækker en husstands aktive medlemskab.

600 kr