Generalforsamling 2019

2019-03-05

OHWRs ordinære generalforsamlingen 2019, blev afholdt den 20. februar 2019. 

Generalforsamlingsreferatet samt formandens beretning kan læses her på linket.